Indywidualne rozmowy i konsultacje nauczyciela z uczniem to jeden z ważniejszych elementów skutecznej edukacji. Element, którego podczas pandemii koronawirusa zaczęło brakować. Jeden z moich nauczycieli miał logistyczne problemy z łączeniem się 1:1 poprzez Teamsy z uczniami. Razem z Szymonem postanowiliśmy to zmienić.

Przygotowana przez nas usługa po autoryzacji kontem Microsoft Teams ustawia uczniów w kolejkę, prezentując jednocześnie szacowany czas oczekiwania i oferując wygodny podgląd oczekujących dla nauczyciela. Wszystkiemu towarzyszą także powiadomienia push.

Chociaż projekt nie był technologicznie bardzo wymagający, pozwolił nam wywrzeć pozytywny wpływ na otoczenie i usprawnić proces edukacyjny 🧑‍🏫. Lista odbytych spotkań

Queue - system kolejkowania

Wykorzystane technologie: Django, Bootstrap, (HTML, CSS), Heroku, Web Push API.