Webaplikacja wspierająca SU ALO PWr w zebraniu wpisów do szkolnego rocznika (logowanie przez Microsoft Teams), obsłudze komunikacji mailowej (przypominanie o uzupełnieniu wpisu, potwierdzenie akceptacji itp.) oraz renderowaniu wpisów w formie rocznika (z wykorzystaniem HTML-a). Obsługiwałem projekt w sposób pełny i wieloaspektowy, aż po etap drukowania i koordynacji rozdawania.

Podgląd finalnej wersji rocznika Zrzut ekranu panelu administracyjnego Rocznika Zrzut ekranu renderowania rocznika

Formularz do rocznika

Wykorzystane technologie: Django, django-image-cropping, Amazon AWS S3 (upload zdjęć), Amazon AWS Lightsail, Mailgun, CapRover + Docker, (HTML+CSS)